Hakkımda

İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdikten sonra, FMV Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na üstün başarı bursu ile kabul edildim. Uzmanlık eğitimimi, ‘Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Anksiyete ve Aleksitimi’ başlıklı tez ile alan birincisi olarak tamamladım. Doktora eğitimim devam etmektedir.

Lisans eğitimim devam ederken, Bakırköy Prof. Dr. Mahzar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Fransız Lape Hastanesi’nde stajlarımı tamamladım. Yüksek lisans eğitimimde Bakırköy Prof. Dr. Mahzar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde stajyer psikolog olarak görev aldım.

Bununla birlikte, eğitimim devam ederken bir yıl süresince Cambridge Üniversitesi’nde Prof. Dr. David Stilwell ve Prof. Dr. John Rust ile birlikte, ‘MyPersonality’ ve ‘Concerto’ isimli psikolojik değerlendirme aracı olan iki projede akademik araştırmacı olarak görev aldım.

​2016-2017 yılları arasında, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 9 farklı ülkede faaliyet gösteren Turkish Women’s International Network (TurkishWIN)’de Program Müdürü olarak çalıştım. Çalışmalarım süresince, sahada yer alıp Türkiye’nin farklı illerindeki lise ve üniversite öğrencileriyle cinsiyet çalışmalarına yönelik etkinlikler ve seminerler düzenledim.

2018-2020 Yılları arasında Dr. Özgür Bolat Ekibi’nde, Google iş birliği ile Google Dijital Ebeveynlik Projesi’nde Proje Yöneticisi olarak çalıştım. Proje kapsamında ebeveynlere dijital dünyayı çocuk ve ebeveynler arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla kullanmak üzerine çalışmalar yaptım.

Eğitim hayatım boyunca farklı psikolojik değerlendirme araçları ve psikoterapi ekollerine yönelik eğitimler aldım. İngiltere’de Bilişsel Davranışçı Terapi, Türkiye’de ise Oyun Terapisi, Çocuk Odaklı Aile Terapileri, Gottman Çift Terapisi, İleri Düzey Sanat Terapisi, Lacancı Psikanaliz Eğitimleri, EMDR ve Şema Terapi eğitimlerini tamamladım.

Eğitimimin ilk senesinde  psikanaliz sürecine başladım. Klinik çalışma çerçevemi oluşturan ve pusulam olarak gördüğüm psikanaliz eğitimim ve süpervizyonlarım devam etmektedir. Bununla birlikte doktora çalışmalarım Sanat ve Psikanaliz üzerine olup sanat tarihine dair aldığım eğitimler sürmektedir.

Türk Psikologlar Derneği, EMDR Derneği ve Psikanaliz Araştırmaları Derneği üyesiyim.

2018-2022 yılları arasında Mita Psikoloji’de Klinik Psikolog/Psikoterapist olarak çalıştım. 2022 yılından beri kurucu ortağı olduğum Laya Psikoloji’de 13 yaş ve üzeri bireylerle çalışmalarımı sürdürmekteyim. Hedefim, bireylerin kendi kaynaklarını yol gösterici alarak hayatı daha aktif yaşamalarını sağlamak. Yaşam süreçlerinin ve değişimin beden ve zihin üzerinde yarattığı etkiyi, bireyi güçlü kılarak birlikte anlamlandırmak.

Katıldığım Eğitimler

Lacancı Psikanaliz Eğitimleri – Psikanaliz Araştırmaları Derneği.
Lacancı Psikanaliz Eğitimleri – Dr. Pınar Arslantürk & Dr. Fiona Faracı.
Şema Terapi – Dr. Alp Karaomanoğlu.
Bilişsel Davranışçı Terapi- APT London.
Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi – Doç. Dr. Deniz Aktan.
EMDR I. Düzey Eğitimi – Davranış Bilimleri Enstitüsü, 2019.
İleri Düzey Sanat Terapisi – Dr. Şeyma Çavuşoğlu.
Oyun Terapisi – Yrd. Doç. Dr. İrem Yola.
Grup Terapisi – Dr. Gülin Güneri.
Çocuk ve Ergenlerde Şema Terapi – Christof Loose.
Masterson Yaklaşımı Eğitimi, Kişilik Bozukluklarının Psikanalitik Psikoterapisi- Meral Aydın.
Gottman Çift Terapisi I. Düzey Eğitimi. Kanser Psikolojisi – Uzm. Psiko-onkolog Elçin Biçer

Değerlendirme Araçları

Rorschach, CAT ve TAT Testleri – Rorschach ve Projektif Testler Derneği
Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi Eğitimi  – Funda Akkapulu Aydın.
Nöropsikolojik Değerlendirme Test Eğitimi – Türk Psikologlar Derneği.
Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği 4 (WÇZÖ-IV 4) – Türk Psikologlar Derneği.
Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R) – Türk Psikologlar Derneği.
Moxo Dikkat Testi – Moxo Türkiye.
Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi (AGTE, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Resim ve Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Beier Cümle Tamamlama Testi, Duygu Durumu Ölçekleri) – Kim Psikoloji.
Denver II Gelişimsel Tarama Testi – Klinik Psikoloji Enstitüsü.
Catell 2A, Catell 3A, Alexander Pratik Zeka Testleri – Klinik Psikoloji Enstitüsü.
Porteus Labirentleri Testi – Klinik Psikoloji Enstitüsü
MMPI – Klinik Psikoloji Enstitüsü
Burdon Dikkat Testi – Dr. Deniz Aktan.
Frankfurter Testi – Dr. Deniz Aktan.
Özel Öğrenme Güçlüğü Bataryası – Dr. Deniz Aktan.
Otizm Tarama Ölçeği – Dr. Deniz Aktan.

Konferanslar

Çocuklar Nasıl İyileşir? – Aletha Solter.
Bebekler Neden Ağlar? & Çocuklar Neden Yaramazlık Yapar? Aletha Solter.
Dramsız Disiplin Mümkün – Dr. Tina Bryson.
Lacancı Klinik ve Psikozun Kliniğine Giriş – London Society & Lacanian School.